Lofottorsken

En ekte Lofottorsk jeg er,
for jeg er født i Henningsvær.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Den gang var jeg et torske-egg,
nå er jeg voksen torsk med skjegg.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Nå er jeg selv blitt torskefar,
og hundre tusen barn jeg har.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Da jeg var lite torskebarn,
jeg passet meg for krok og garn.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Jeg gjemte meg for sild og sei.
for alle ville spise meg.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Men nå er jeg blitt stor og slem,
nå er det jeg som spiser dem,
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Men når jeg ser en fiskemann,
da rømmer jeg så fort jeg kan.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Men det fins garn av alle slag,
jeg blir nok tatt en vakker dag.
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Hvis én til slutt skal spise meg,
så håper jeg at det blir deg!
Fadderullan dei, fadderullan dei,
fadderullandullan dei.

Tekst: Thorbjørn Egner